space 123 ignition - electronic ignition for classic Saab and Ford cars


123ignition : 123-VOLVO-B30-R-V-24VOLT

för Volvo C303, C304, C306, Tgb11, PVPJTGB 1111, Tgb13 etc. med 24V & 12V system

123-VOLVO-B30-R-V-24VOLT123-VOLVO-B30-R-V-24VOLT är en specialversion av 123-VOLVO-B30-R-V som kan matas direkt med 24V!

Pris 4 040,00 kr ex moms, 5 050,00 kr inkl moms

Installations manualen 


Andra brytarlösa tändsystem använder vanligtvis fortfarande den mekaniska centrifugala och vakuum tändförställningen som ofta är utsliten och aldrig exakt. Dessutom kräver de ofta en separat låda någonstans under huven med elektroniken i. Så är det inte med 123 tändningen. Det finns inga mekaniska delar som slits i fördelaren, utom rotorn och rotorlock och allting är samlat i den blankförnicklade fördelaren.

123igniontion fördelare jämförd med andra tändsystem:
www.youtube.com/watch?v=GdNgFjtSEZA

Har du en bil där allt ska vara 100% original kan du på några minuter byta tillbaka till orginalfördelaren och ha fördelen att denna inte slits när man kör med bilen.

Modulen har vidare unika finesser som
- variabel dwell, dvs. modulen anpassar sig till tändspolen och tändspolen kan inte överhettas
- kurvor för alternativa bränslen, etanol och motorgas
- cylinderutjämning under gång, tändningen finjusteras för varje cylinder så att varje cylinder ger lika mycket effekt, det ledar till en extrem jämn (tom)gång.
- inbyggd ljusdiod för exakt tändinställning

Obs detta är en special 24 volt version
Denna 123ignition fördelare är specialanpassad för 24V system som förekommer i "storvalpen" C303, C304 och C306, bl a de millitära versioner TGB 11, 13 osv brukar ha 24V. Elektroniken dvs den röda sladden kan i motsats till vanliga 123 system matas direkt från tändspole plus med 24V utan omvandlare osv.

Tändspolen kan också precis som vanligt vara inkopplad till 24V, eller med standard förkopplingsmotståndet förbikopplat för en ännu kraftigare gnista. Andra 12V(!) eller 24V tändspolar kan också användas i en 24V bil men primärmotståndet måste vara minst 2 Ohm i stället för 1 Ohm när de drivs med 24V. Det brukar även 12V tändspolar som är avsedda för brytarspetsar vara.

Den har 10 olika tändförställningskurvor för bilmotorer som man kan välja ur,
och 6 olika tändförställningskurvor för Marina Volvo Penta motorer.

KURVE 0: 6 CYL. VOLVO 164 med B30A-motor ; bensin
(tändförställningskurva från BOSCH fördelare : 0 231 142 001, 0 231 308 005)
KURVE 1: 6 CYL. VOLVO 164 med B30A-motor ; E85 & LPG
(tändförställningskurva baserat på BOSCH fördelare : 0 231 142 001, 0 231 308 005)
KURVE 2: 6 CYL. VOLVO 164 med B30E-motor ; bensin
(tändförställningskurva från BOSCH fördelare : 0 231 301 010, 0 231 302 010)
KURVE 3: 6 CYL. VOLVO 164 med B30E-motor ; E85 & LPG
(tändförställningskurva baserat på BOSCH fördelare : 0 231 301 010, 0 231 302 010)
KURVE 4: 6 CYL. VOLVO 164 med B30E-motor med "K" kamaxel ; bensin)
(tändförställningskurva från BOSCH fördelare : 0 231 170 087)
KURVE 5: 6 CYL. VOLVO 164 med B30E-motor med "K" kamaxel ; E85 & LPG)
(tändförställningskurva baserat på BOSCH fördelare : 0 231 170 087)
KURVE 6: 6 CYL. VOLVO 164 med B30E/F-motor ; bensin
(tändförställningskurva från BOSCH fördelare : 0 231 301 010, 0 231 301 014)
KURVE 7: 6 CYL. VOLVO 164 med B30E/F-motor; E85 & LPG
(tändförställningskurva baserat på BOSCH fördelare : 0 231 301 010, 0 231 301 014)
KURVE 8: 6 CYL. VOLVO C300 "VALP" 4x4 (C303, C306 m fl) med B30 motor; bensin
(tändförställningskurva från BOSCH fördelare : 0 231 305 058)
KURVE 9: 6 CYL. VOLVO C300 "VALP" 4x4 (C303, C306 m fl) med B30 motor; E85 & LPG
(tändförställningskurva baserat på BOSCH fördelare : 0 231 305 058)


Och 6 olika tändförställningskurvor för Marina Volvo Penta motorer:
KURVE A: 6 CYL. VOLVO PENTA 165/170; bensin
motor: AQ165,A ; AQ170,A,B,C ; BB165,A ; BB170,A,B,C ; 165/250 ; 165A/250 ; 170A/250
(tändförställningskurva från BOSCH fördelare : 0 231 121 008)
KURVE B: 6 CYL. VOLVO PENTA 165/170; E85 & LPG
motor: AQ165,A ; AQ170,A,B,C ; BB165,A ; BB170,A,B,C ; 165/250 ; 165A/250 ; 170A/250
(tändförställningskurva baserat på BOSCH fördelare : 0 231 121 008)
KURVE C: 6 CYL. VOLVO PENTA 165/170; bensin
motor: AQ165A; AQ170,A,B,C; BB165,A; BB170,A,B,C
(tändförställningskurva från BOSCH fördelare : 0 231 311 002)
KURVE D: 6 CYL. VOLVO PENTA 165/170; E85 & LPG
motor: AQ165A; AQ170,A,B,C; BB165,A; BB170,A,B,C
(tändförställningskurva baserat på BOSCH fördelare : 0 231 311 002)
KURVE E: 6 CYL. VOLVO PENTA 165/170; bensin
motor: AQ165A; AQ170A,B,C; BB165A; BB170A,B,C
(tändförställningskurva från BOSCH fördelare : 0 231 116 054 / 0 231 116 060 )
KURVE F: 6 CYL. VOLVO PENTA 165/170; E85 & LPG
motor: AQ165A; AQ170A,B,C; BB165A; BB170A,B,C
(tändförställningskurva baserat på BOSCH fördelare : 0 231 116 054 / 0 231 116 060 )

Monteringen är mycket enkel.
- vrid motorn till -10° på cyl 1
- välj tändkurva för din motor med den inbyggda vridströmställaren
- ta bort gamla fördelaren och sätt dit den nya
- koppla vakuumslang om den finns
- koppla röda sladden till plus på tändspole (men inte svarta till min ännu) och slå på tändningen
- vrid rotorn lite mot sin rotationsriktning för att ta bort glapp
- vrid fördelaren så all ljusdioden precis tänds och sätt fast den *)
- koppla på svarta sladden till min på tändspole
- koppla insprutningssladdarna (om de finns) och starta motorn
- finjustera, om möjligt, tändningen med stroboskoplampa

Gör dig klart för att njuta av en "ny" motor!

*) om man har en stroboskoplampa kan man naturligtvis finjustera tändningen med den senare.
| More
 

Copyright © 2003 - 123ignition.nl, webbdesign Korridor